среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie ogrodzenia PCV na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to ani informowania tego faktu do urzędu oprócz kilku przypadków.

Budowa sztachety z plastyku na plot i bramę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na to ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz szczególnych wypadków.

Balustrady z Winylu na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balaski PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia winno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę dokonania jego instalacji oraz zaplanowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się doczepić deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania sztachetki plastikowe na plot i furtę ogrodzeniowa wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane ogrodzenie plastykowe na plot i furtkę ze sztachet jest nieadekwatne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W przypadku jak projektowane plotki PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий